Aile Danışmanlığı

Aile danışmanlığı bireysel yaklaşımlardan farklı olarak, yaşanan sorunları aile sistemi içerisinde ele alır ve direkt olarak aile üyeleri ile çalışır. Aile danışmanı genel olarak, problemlere tüm aile üyelerinin bir biçimde dahil olduğunu ve problemin devamında ya da çözümünde aile üyelerinin önemli rolleri bulunduğunu kabul eder. Bu danışmanlık yöntemi bazen tüm aile, bazen aile üyelerinin bir kısmı ile, bazen de yalnız bir kişiyle aile sistemi üzerine yapılır. Böyle bir danışmanlık çoğu zaman bireylerin birbirlerini ve aile ilişkilerini anlamalarını sağlar. Ayrıca aile bireylerinin kendi aralarındaki etkileşiminden yola çıkarak problemle ilişkileri incelenir. Burada amaç, ailede bir kişiyi suçlamak ya da problemli görmek yerine, aile sisteminde problemin devam etmesine neden olan döngüleri tespit etmek ve bunları değiştirmektir.

Aile danışmanlığı gerektiğinde aile içindeki dinamikleri incelemek ve düzeltmek, gerektiğinde de süreğen rahatsızlıkları olan bireylere destek amaçlı yapılır. Örneğin, psikolojik soruna sahip bir kişinin ailesine sunulan danışmanlık hem hastalıkla başa çıkmada yardımcı bir unsur hem de bir bilgi kaynağı görevi yapar.

Aile danışmanlığı, aile üyelerinin uzlaşarak birbirlerine yardım etmesine olanak sağlar. Aile içinde her bireyin farklı yanlarını kabul edip, beraber yaşamanın dengesini sağlamaya odaklanır. Bu durumda tedavi gören, bireyler değil, bireyin bağlı olduğu ilişki ağlarıdır. Belirli durumlarda, terapist gelen ailenin farketmediği sorunlara dikkat çekebilir ve bunlar üzerinde ailenin çalışmasını sağlayabilir. Aynı zamanda, danışman aile fertlerinin birbirlerine nasıl davrandıklarına da dikkat çekebilir. Her tür psikolojik problemde aile danışmanlığının etkinliği çalışmalarla gösterilse de genel olarak aile danışmanlığı gerektiren problemler; aile içindeki ikili ilişki güçlükleri, sorumlulukların paylaşımına ilişkin problemler ya da sadece bir üyenin yaşadığı problemin, ailenin diğer üyelerini de etkilemesi (panik atak, hayvan fobisi, öfke kontrolü, depresyon vb.) olarak gösterilebilir. Yine ailenin yaşadığı her tür travma da (kayıp, iflas, kaza vb.) aile danışmanlığının çalışma alanları içerisinde yer alır.