Ana-Baba-Eş Olma Eğitimi

Bireyin gelişiminde çok önemli rol oynayan aile, sosyalleşme sürecinde temel birimdir. Ailenin en önemli işlevlerinden birisi, anne ve babanın çocuklarına sağladıkları bakım, sevgi ve eğitimdir. Ebeveynler çocuklarının davranışsal, duygusal, kişilik ve bilişsel gelişiminde temel birim olarak büyük önem taşır. Çocuk yetiştirirken kendine güvenen, başkalarını seven, iyi ilişkiler kuran, yapıcı, araştırıcı ve üretken gençler yetiştirilmesi temel amaç olmalıdır.

İlkokul çağı boyunca temel davranış kalıpları edinen çocuk,bunların büyük bölümünü aile yaşantısından ve ebeveynlerinden kopyalar.Çocuğun dışa açılması ve sosyalleşmesi ergenlik dönemiyle başlar.Hem küçük yaşlarda çocuklarına iyi örnek olmak,hemde ergenlik dönemlerini doğru iletişim kurarak uyum ve sevgi ile geçirebilmek için , ebeveynlerin eğitim almaları aile içinde ve çocuklarda farklılık yaratır.

Pozitif Düşünce Merkezi'nde Ana-Baba Eğitimi açık grup çalışması olarak düzenlenmekle birlikte, okullarda velilere seminerler şeklinde verilmektedir. Aynı zamanda işyerlerinde, çalışanların verimliliklerine önemli etkisi olan aile hayatının mutluluk temeline oturmasını sağlamaya yönelik ‘Ana-Baba-Eş Olma' konusunda eğitim çalışmaları yapılmakta, etkili ve verimli sonuçlar alınmaktadır.