Bireysel Koçluk

Bu çalışma, bireylerin kendileri hakkında farkındalıklarını artırarak hedeflerinin belirlenmesini , bu hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duydukları planların oluşturulurak harekete geçmelerini sağlamayı hedefler.

Koçluk alan bireyler,

  • Kendi ilişki ve iletişim kalıplarını ve bunlara dayanan değer, misyon ve vizyonlarını belirlerler,
  • Kendi kişisel analizlerinin sonucunda gelişmiş ve gelişmeye ihtiyacı olan yetkinliklerinin bilincine varırlar.
  • Profesyonel ve sosyal hayatlarında kendilerini engelleyen şeyleri, zorlukları ve belirsizlikleri netleştirirler,
  • Sosyal ve profesyonel açıdan hedeflerini belirler ve net olarak tanımlarlar,
  • Bu hedeflere ulaşmak için eylem planı hazırlayarak uygulamaya koyarlar,
  • Harekete geçmenin verdiği enerjiyle hayat kalitelerini artırırlar,
  • Hayatta iletişim içinde bulundukları kişilerle ilişkilerini iyileştirirler.

Pozitif Düşünce Merkezi kurucusu Psikolog Dr. Davut İbrahimoğlu ve uzman kadrosu, en iyiyi gerçekleştirmenizi ve bulunmak istediğiniz noktaya en kısa zamanda ulaşmanızı sağlayacak yetkinlik ve deneyimdedir.Pozitif Düşünce Merkezi'nde sizin koşullarınız içerisinde size özgün en uygun programlama yapılarak en verimli çalışma yöntemi uygulanır.