İLETİŞİM BECERİLERİ GRUP ÇALIŞMASI

İletişim, insanların beraber yaşamalarını sağlayan temel unsurlardan en önemlisidir. Bireysel algılar, duygular, kişisel özellikler ve sosyal beceriler ise iletişimi olumlu veya olumsuz şekilde etkileyebilecek temel faktörlerdir.

İletişim geliştirme grup çalışmasında şu konulara odaklanılacaktır:

1- İletişimi etkileyen temel faktörler

Bireyler arasındaki algılama farklılığı

Kişisel duyguların farkındalığı

* Kültürün rolü

* Kişisel özelliklerin rolü

* Eğitimin rolü

2-İletişim yöntemleri

* Etkili dinleme

* Empatik dinleme

* Etkili konuşma

3-Konuşma stresini azaltma

* Gevşeme teknikleri

* Pozitif düşüncelerin oluşturulması