ÖGRENCİ KOÇLUĞU HİZMETİ

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

Öğrencilere okul yaşamlarında başarı ve becerilerini arttırmak amacıyla öğrenci ile koç arasında kurulan profesyonel bir işbirliğidir.

Öğrenci koçluğu hizmetinin iki temel amacı vardır ;

1- Öğrencilerin sınav öncesi verimli biçimde hazırlanmasına yardımcı olmak ,

2- Sınav sırasında gösterebileceği en iyi performansı gösterebilmesini sağlamaktır.

ÖĞRENCİLERE SAĞLANACAK YARARLAR NELERDİR?

KOCLUK

Öğrenci koçluğu hizmeti alan bireyler yalnızca sınav başarısına yönelik olarak değil tüm yaşamlarında kullanabilecekleri çeşitli bilgi ve beceriler edinirler. Bunları kısaca başlıklar halinde özetlersek ;

Stres ve heyecan düzeyinin azalması,

Özgüven ve özdeğerin artışı,

Ergenlik sorunları ve çatışmaların giderilmesi,

Aile içi iletişimin sağlanması,

Sosyal sorunlar,

Sınav kaygısı,

Konsantrasyon gücünün artması , konsantrasyon

Dikkat süresinin uzaması ,

Motivasyon düzeyinin artması ,

Belleğin güçlenmesi ve verimli ders çalışması,

Sınavda hızın artması

KOCÖGRENCİ

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU NİÇİN GEREKLİ

Yapılan araştırmalarda öğrencilerin ders çalışma yöntemlerini ve başarılı olma yöntemlerini bilmediklerini ortaya koymuştur,

Anne- baba çocuğu ile yeteri kadar ilgilenememekte veya nasıl ilgileneceğini bilememektedir,

Anne- babalar ne kadar iyi niyetli olsalar da çocukların ders çalışma sürecinde onları daha çok ders çalışmaktan soğutmaktadırlar.

Öğrenci çoğu zaman doğru motive edilmediği için yetenekleri ve neler yapabileceğini göremez.

Öğrenci koçu öğrencinin ve ne yapması gerektiğini bilmeyen veya zamanı olmayan velilerin profesyonel yardımcısıdır.

Öğrenci koçluğu sisteminde , öğrenci profesyonel bir yardım aldığı için kendini güvende hisseder. Doğru yönlendirilirse doğru hedefe ulaşacağı gerçeğini kavrar.

“ Sınav zamanı ders öğrenmek için değil , öğrendiklerinizi geri vermek içindir.”