ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM(ÖME)

Çoklu Zeka Kuramı

ÖME

Öğrenci Merkezli Eğitim Uygulama Modeli'nin temel hedefi öğrenciyi merkeze alarak ; birey olarak kendisinin ve sistemin ihtiyaç duyduğu değişim sürecini başlatmaktır. Modern dünyanın insanından,zor anlarda isabetli kararlar alıp uygulamaya geçmesi,üretici düşünmesi,problem çözme yeterliğine sahip olması,öğrenmeyi öğrenmesi,işbirliğine yatkın olması,kendi kendini yönetilbilmesi beklenmektedir. Öğrenci Merkezli Eğitim,öğrenmeyi öğrenmenin esas olduğu her öğrencinin farklı zaman,tür ve hızda öğrenebileceğine inanan,düşünme becerilerini geliştirmenin yaratıcı düşünceyi geliştirdiğini kabul eden bir yaklaşımdır.

Tüm bunlar için ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM PROGRAMIMIZDAN YARARLANABİLİRSİNİZ.