Eğitimcinin Eğitimi

Eğitimcinin eğitiminde amaç , bireysel olarak ya da bir işletme/kurumda eğitmen olarak görev alacak bireylere , eğitimcilik ile ilgili doğru tutumlar kazandırmak, eğitimcilik becerilerini etkin ve etkili şekilde kullanarak tüm eğitim süreçlerini yürütebilir hale gelmelerini sağlamaktır.
Eğitimde yetişkinlere yönelik eğitim metotları üzerinde de durulmaktadır. Eğitim çeşitli aktivitelerle uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Eğitim başlangıcında verilecek bir konuda sunum yapan katılımcının eğitim sonunda yaptığı sunum arasında büyük fark olmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

 • Eğitimin Temel Kavramları
 • Öğretim
 • Yetişkin Eğitimi
 • Hizmet İçi Eğitim
 • Eğitim Süreci (Akış Diyagramı )
 • Hizmet İçi Eğitim Türleri
 • Öğrenme Üçgeni
 • Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi
 • Eğiticinin Davranış Özellikleri
 • Yetişkinde Öğrenme, Öğretme
 • Yetişkinlerin Eğitimden Beklentileri
 • Yetişkin Eğitiminde Konu ve Temel İlkeler
 • Kişisel Gelişim Önerileri
 • Etkili İletişim İletişimde Vericiden Kaynaklanan Hatalar
 • Etkili Sunuş Teknikleri
 • Öğrenimi Neler Etkin Hale Getirir ve Kolaylık Sağlar
 • Eğitim Uygulamasının Yararları
 • Eğitimde Görsel Araçlar Kullanımı
 • Eğitimde Kullanılabilecek Yardımcı Malzemeler
 • Eğitim Ortamında Fiziksel Düzenlemeler
 • Öğretme Yöntemleri
 • Anlatma Yöntemleri
 • Göstererek Yaptırma Yöntemleri
 • Örnek Olay Yöntemi
 • Tartışma Yöntemi