Ergenlerde Psikolojik Danışmanlık

Yaklaşık 12 yaşından itibaren çocuklar ergenlik dönemine girerler. Çocukluğunda anne-babasına daha yakın olan, duygu ve düşüncelerini paylaşan çocuk, kendi içine dönerek anne-babasından uzaklaşmaya başlar. Kendisiyle ilgilenmeye başlayan ergen, dış görünüşüne daha fazla önem vermeye başlar. Kişiliğini oluşturmak adına çeşitli roller dener. Kendisini zaman zaman aşağılar, zaman zaman da yüceltmeye çalışır.

Bu dönemde anne-babalar çocuklarının çok değiştiğini, onları anlamakta zorlandıklarını söylerler. Çocuk da anne-babasının kendini anlamadığını, her şeyine çok karıştıklarını söyler. Çatışmalar içinde ergen ve ebeveynler birbirlerini anlamakta zorlanırlar.

Bu dönemde ergen;

  • Akranlarına , onlarla olmaya çok önem verir. Bu nedenle içinde bulunduğu arkadaş grubunun kurallarına uyar, isteklerine boyun eğer. Yetişkinleri ise hor görür, kurallarına uymayı reddeder.
  • Çevredeki insanların ilgisini üzerine çekmeye çalışır, giyimini ve davranışlarını kendi belirlemek ister.
  • Ailenin geçimini merak eder, evin gelir-giderlerini bilmek ister.
  • Aile yaşamında kendi fikirlerinin de alınması hoşuna gider.
  • Ailesi içinde korunmak ister, kendisini anlayan bir büyüğün varlığını hissetmek ister.
  • Huysuz ve hayalcidir. İlgisi çabuk değişir, ilgilendiği alanlarla ilgili etkinliklere katılması için ailenin desteğini bekler.
  • Duyguları yoğun yaşar ve sık sık değişir.
  • Bu dönemde ahlak duyguları gelişir, toplumsal kuralları öğrenmeye başlar. Ancak baskı gördüğünde reddeder, isyancıdır.Ergenlik yaşlarında ülkemiz eğitim sistemi gereği, çocuklarımız, hayatlarına yön verecek , önemli sınav aşamalarından geçerler.Henüz hayatla yeni tanışmaya başlayan çocuk,geleceğiyle ilgili olarak, eğitim sürecinin bu döneminde yüksek performans gösterme baskısı altında kalır.

Bu dönemin daha kolay geçirilmesine yönelik, Pozitif Düşünce Merkezi'nde bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti yanında ‘‘Sınav Kaygısı'', ‘‘Sosyal Beceri'' grup çalışmaları yapılmaktadır.Ayrıca anne-babalara yönelik, ‘‘Ergen Eğitimi '' grup çalışmaları düzenlenmektedir.