Etkili İletişim

İletişim; beden dili, etki, empati, fikir, duygu, ifade, düşünce, anlam, mesafe gibi bir çok kavramı bünyesinde barındıran karmaşık ve çok boyutlu bir süreçtir. İletisim; insanlar arasında anlamları ortak kılma sürecidir.
Kurumlarda , bireysel duygu , düşünce , algılama , ifade farklılıkları nedeniyle ortaya çıkan karmaşıklığın giderilmesi ancak ortak anlayış ve tavır geliştirerek sağlanabilir.Bunu sağlamak için geliştirilen bu eğitim sonucunda bireyler sadece işyerinde değil , günlük yaşamlarında da kullanacağı farklı bakış açısı ve alışkanlıklar geliştirerek hayatlarında büyük kolaylık sağlar.

Eğitimin İçeriği:

İletişimin tanımı İletişim Türleri
İletişim Modeli
Savunucu ve Açık İletişim
Açık İletişimin Özellikleri
Kişisel Görüş Testi Jo Harry penceresi
Dinleme
Empati
Aşamalı Empati Sınıflaması
Savunma Düzenleri
Kişisel Etkileşim Testi
Yapısal İletişim Parametreleri
Kişiler arası İletişim
Jest ve Mimikler
Konuşma Türleri
Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri
Mekan Kullanımı
İletişim Çatışmalarının Ana Nedenleri
Kalıplaşmış Düşünceler
Konuşma Yetenek midir beceri midir?
Topluluk Karşısında Konuşmak
Dinlemeyi Etkileyen Ögeler
Dinleme Biçimleri