ISO 22000 Gıda Güvevliği Yönetim Sistemi Eğitimi

1 Eylül 2005 te yayınlanan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi; dünya çapında güvenli gıda üretim zinciri oluşturmak amacıyla oluşturulmuş uluslar arası bir standarttır.

Eğitimin Amacı:

 • Eğitimin amacı, ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı'na uygun bir yönetim sistemi kurmak, geliştirmek veya sürdürmek isteyen firmalardan katılımcılara, standardın istediği minimum gerekliliklerin karşılanmasına yönelik açıklayıcı bilgi verilmesidir.
 • Eğitim interaktif olarak gerçekleştirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmekte, yaşanmış olaylardan edinilen tecrübeler tartışılmaktadır.
 • Eğitim sonunda, katılımcılar, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı'na ilişkin gereklilikleri öğrenerek, sistemin kurulması ve geliştirilmesi konusunda tecrübe sahibi olurlar.

Eğitimin İçeriği:

 • Gıda Güvenliği ve Kalite kavramlarına genel bakış
 • Tehlike kavramı ve proseste ele alınması
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kavramına genel bakış
 • Gıda Güvenliği ve HACCP Kavramlarının farklılıkları ve yeni yaklaşım prensipleri
 • ISO 22000 Standardının ana içeriği ve özeti
 • ISO 22000 Standardının maddeler bazında incelenmesi
 • PRP- Ön Gereklilik programları
 • Tehlike Analizleri ve Risk Değerlendirme
 • HACCP Planlarının Hazırlanması
 • Kurulan Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Doğrulanması, İzlemesi ve Gelişim noktaları
 • ISO 22000 ve ISO 9000 Sistemlerinin entegrasyonu
 • Mevcut HACCP Belgeleri ve dokümanlarının ISO 22000 dönüşüm çalışma planları
 • Dokümantasyonda dikkat edilmesi gerekli noktalar
 • Uygulama örnekleri
 • Sistemin kurulması ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar
 • Sistemin kurulmasında ve uygulanmasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları gibi konulardaki teorik bilgileri, örnek olayları, yaşanmış tecrübeleri, tartışma konularını, soru ve cevapları içermektedir.

Pozitif Düşünce Merkezi bünyesinde,uzmanlar tarafından bu konuda eğitim,dökümantasyon ve belgelendirme çalışmaları yapılmaktadır.