Koçluk

  • Koçluk, istenen performansa ulaşmak için koç ve danışan arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Hayalleri hedeflere dönüştüren ve kişiyi yaratmak istediği geleceğe taşıyan bütünsel bir sistemdir.
  • Koçluk kişilerin ya da kurumların, olmak istedikleri konumla bulundukları konum arasındaki mesafeyi, geleceğe odaklanarak ve eyleme geçerek kapatılmasını sağlayan en etkili yöntemdir. Koçluk çalışması etkin hedef ve strateji oluşturma yolları ve yöntemlerle, hedefler belirleyerek, onlara ulaşmak için eylem planları hazırlamayı ve bunların uygulanmanısını sağlar.
  • Koçluk çalışması, kişilerin içindeki sınırsız gücün ortaya çıkmasını , performanslarının gelişmesini , potansiyellerinin görülmesini sağlar. Kişilerin hayatlarındaki tıkanıklıkların açılmasını, engelleri yok ederek eski kalıplardan kurtulmalarını sağlar. Bireylere, onları ileriye götürecek yeni düşünce sistemleri , yeni bakış açıları kazandırır.

Pozitif Düşünce Merkezi'nde başta Psikolog Dr.Davut İbrahimoğlu olmak üzere uzmanlarca Koçluk hizmeti verilmektedir.