Koçluk Eğitimi

livcon

Kurum çalışanlarına koçluk yapmak üzere seçilen yöneticilerin koçluk becerilerini geliştirmek üzere kuruma özel olarak yapılandırılan bir programdır. Bu program sonunda özel eğitim almış şirket koçları , ister astlarına, isterse diğer bölümlerdeki çalışanlara koçluk yapabilmektedir.

Koçluk eğitimi alan yöneticiler, yöneticilik , liderlik , iletişim becerilerini geliştirirler , bilgilerini tazeleyerek ve yeni bakış açıları kazanırlar.
Kurum çalışanları ise olumlu ve olumsuz yönleri ile ilgili aldıkları geribildirimlerle , kendileri ile ilgili objektif bakış açıları kazanırlar.Koç yönetiminde hedefler belirleyerek,planlar yapar , uygularlar.Farklı bakış açıları kazanan bireylerin yaratıcılıkları artar.Kurum kültürünü benimser ve kendilerinden beklenileni yaparlar.Edindikleri artı değerler bireysel yaşamlarında da yaşam kalitelerini artırır.

Pozitif Düşünce Merkezi , koçluk eğitimlerini Livcon Research İnternational lisansı ile Psikolog Dr. Davut İbrahimoğlu yönetiminde yapmaktadır.