Kurumsal Koçluk

İşletmeler zaman içinde organizasyonel değişim geçirebilirler.Özellikle birleşme, büyüme, yaygınlaşma , küçülme, yeni bir iş alanına girme gibi durumlarda işletmelerin koçluk hizmeti almaları büyük yarar sağlar.

Organizasyon Koçluğu , kurumsal farkındalık kazandırır.Vizyon,misyon ve hedefler belirlenir.İşletmelerin bulunduğu nokta ile hedefleri arasındaki mesafe saptanır ve tüm çalışanlar,işletmenin hedeflerine odaklanır. Stratejik planlama yapılır ve yol haritaları oluşturulur.

Organizasyon koçluğunda kurum içi "iletişim" ve "takım ruhu"esastır.Bireylerin kurumsal farkındalıkları artırılarak motivasyon ve verimlilik sağlanır.Tüm çalışanların görüşleri dikkate alınır,farklı konularda beyin fırtınaları yapılarak,yaratıcılık geliştirilir. Kaynakların verimli kullanılması ve performans artışı ile rekabet gücü artırılır.

Pozitif Düşünce Merkezi , işletme ve organizasyonlarda , kurucusu Psikolog Dr.Davut İbrahimoğlu yönetiminde uzman kadrosu ile en iyi sonuca ulaşmanızı en kısa zamanda sağlar.