Liderlik

Liderlik konusunda eski yaklaşımlar, liderlerin, başkaları üzerinde etki yaratan , doğuştan gelen, içgüdüye dayanan, kişiye özel gizli güçleri olan bireyler olduğu doğrultusunda idi. Bu tanımlanması güç bir kalite idi ve bu kapasite ile doğmamış olanların bunu sonradan edinebilmeleri mümkün değildi.

Bu varsayımlar doğal ve karizmatik liderlik durumlarında kısmen doğru olabildiği halde yönetimde liderlik farklı bir sosyolojik yapıdır ve eğitim ve deneyim ile edinilebilir. İş hayatı karizmatik dehaların değil, işinin gereğini yapan profesyonellerin arandığı bir ortamdır.

Liderlik eğitimi , gereken durumlarda, gereken sorumlulukları yüklenerek, gereken çözümleri üretecek üst kademe yöneticilerin yetişmesini sağlar.Verilen eğitimle birey, içinde barındırdığı özgüveni dışına yansıtabilen,tutarlı ve kararlı , samimi , sağduyulu , anlama ve iletişim gücü yüksek liderlik özellikleri edinir. Kişi bu eğitimden kazandığı tutum ve davranışları sadece profesyonel olarak değil, hayatının her aşamasında kullanır ve faydalanır.