EVLİLİK KAVRAMI

EVLİLİK NEDİR ?

Evlilik, insanları diğer canlılardan ayıran davranış biçimlerinden birinin kurumlaşmış şeklidir. İnsanoğlu, cinsel eşini bütün bir yaşam için seçtiğini bildirerek içinde bulunduğu topluma onaylatır. Bu davranışın mülkiyet kavramıyla ilişkii olduğu açıktır, çünkü evlilik kurumunu oluşturan çiftlerden birinin kurum dışındakilere kuracağı cinsel ilişki, mülkiyete yapılan öteki saldırılar ( örneğin hırsızlık ) gibi toplumsal bir suç olarak algılanır ve bu suçu işleyen kişi yargılanarak cezalandırılır.

İnsanoğlunun ilk çağlardan bu yana cinsel eşini belirleyip bunu içinde yaşadığı topluma onaylatması, insanlık ve dinler tarihi boyunca görülen konuyla ilgil yasa ve kuralların doğmasına yol açmıştır. Evlilik kurumunu oluşturabilecek kişilerin nitelikleri; bu kurumun kurulmasına izin verecek kişilerin nitelikleri; evlilk bağıyla doğacak haklar, sorumluluklar ve soy ilişkileri her toplumda gereksinimler doğrultusunda belirlenmiştir. Erkek veya kadın eşin sayısı, aile içi veya yakın akrabalar arasındaki zorunluluk ya da yasak oluşu gibi sosyal özellikleriyle, nüfus nitelikleriyle ve mülkiyet ilişkileriyle açıklanabilir.

Egemenlik hakkının ya da toprak kullanımının bir başka soya geçmesi veya bölüşümü, toplumun yaşam biçimi ve ekonomik durumu evliliğin gerçekleşmesini sağlayan kuralları etkilemiştir. Böylece, balangıçta iki cins arasındaki doğal dürtülerin belli kurallara bağlanması ve korunması amacıyla kurulan onaylanmış birliktelikler, ayrı bir hukukun doğmasına yol açmıştır.

Türk Medeni Kanunu' na göre evlenme, iki karşıt cinsten insanın kukuken makbul ve muteber sayılan hayat ortaklığıdır. Bu hayat ortaklığına '' evlilik birliği '' denilmektedir.

Çeşitli kaynaklarda evlilik için farklı tanımlar getirilmiştir. Bu tanımlar gözden geçirilip ortak noktalar saptandığında geniş bir evlilik tanımına ulaşılabilir. Önemli ansiklopedilerin ve bilim adamlarının tanımlarını incelediğimizde aşağıdaki ortak noktalar karşımıza çıkmaktadır. Buna göre evlilik,

Mutlaka iki karşı cins arasında olmalıdır.

Gerçekleştirildiği her toplumda mevcut kanunlara uymalıdır.

Aile kurmayı ve doğacak çocuklara belli bir statü sağlamayı hedefler.

Kültürel, sosyal, biyolojik, psikolojik ve ekonomik amaçları barındırır.

Değişik kültürleri bir araya getirir.

Ortaklık ve iş birliği imkanı sağlar.

Şimdi,bu ortak özelliklere dayanarak kapsamlı bir evlilik tanımı yapabiliriz. Evlilik, iki karşı cins arasında yasalara uymak şartı ile aile kurmayı, çocuk sahibi olmayı, bu çocuklara belli bir statü sağlamayı ve kültürel, sosyo-ekonomik, psikolojik, biyolojik amaçları hedefleyen bir anlaşma ve dayanışmadır.