Motivasyon Eğitimi

Zaman içerisinde düzenli ve iyi giden işletmelerde birçok faktörün etkisiyle sadece alt seviye çalışanların değil, yönetici kademesinde çalışanların da iş yapma isteklerinde azalmalar meydana gelebilir. Böyle durumlarda verimlilik düşer,işler zamanında bitirilemez hale gelir,çalışanlar diğerini kabahatli bulur,karmaşa , düzensizlik , olumsuzluklar ardı ardına sıralanır.İşletmeler genellikle kendi içlerinde günah keçileri tespit ederek , değişik babadan kalma yöntemlerle bunların üstesinden gelmeye çalışırlar.Oysa ki profesyonel yardım almaları ,motivasyon ve verimlilik çalışmaları işletmelere hem zaman, hem de maddi kazanç sağlar.

Yapılan çalışmalar sonucu takım ruhu gelişerek işletme çıkarları ve hedefleri ön plana geçer.Çalışanların her biri kendi değer ve önemini kavrayarak,yaptığı işi severek yapar hale gelir. Bu eğitimle üst kademe yöneticiler,her zaman etkili olan yöntem, bilgi ve değerler edinirler.

Eğitimler her zaman her işletmenin iç yapısına ,büyüklüğüne ,iş alanına bağlı olarak kendine özgü geliştirilmekle birlikte, temel içerik aşağıdaki gibidir.

Eğitimin İçeriği:

  • Motivasyon yaklaşımları
  • Motivasyon nasıl sağlanır?
  • Çalışanları motive etmenin yolları
  • Motivasyon aracı olarak tanıma ve taltif
  • Motivasyonun iş sonuçları üzerine etkileri
  • Takım olmak
  • İş koşullarını geliştirmek
  • Çalışanları geliştirmek