Obsesif - Kompulsif Bozukluk

Obsesif- kompulsif bozukluk bireyde çok fazla sıkıntı yaratan ,aklın ısrarlı ve kontrol edilemeyen düşüncelerle dolduğu ya da kişinin bazı davranışları tekrar tekrar yapma zorunluluğu hissettiği bir kaygı bozukluğudur. Bazı durumlarda kişide genel olarak yüksek obsesyon ve nadiren kompulsif davranışlar görülürken bazı durumlardada obsesif düşüncelere kompulsif davranışlar hemen eşlik eder. Ayrı ayrı açıklamak gerekirse :

Obsesif Düşünce; İstemli bir çaba ile zihnimizden uzaklaştıramadığımız, istenmeden oluşan, genellikle kötü,olumsuz düşünceler, dürtülerdir. Kişi, bu düşünce, dürtü ve hayallerini zihninden atmaya ya da önemsizleştirmeye etkisizleştirmeye çalışır. Bu düşünceler, dürtüler ya da hayaller, sadece gerçek yaşam sorunları hakkında duyulan günlük üzüntüler şeklinde değil, daha ısrarlı ve rahatsız edicidir.

Kompulsif Davranışlar ise; Kişinin obsesyon biçimindeki düşüncelere karşı, bir tepki olarak yaptığı tekrarlayıcı davranışlardır ve bunlara kompulsiyon denir. Temizleme,düzene koyma,aşırı kontrol etme;zihinsel olarak ise dua etme,sayı sayma,bir takım sözcükleri sessiz biçimde söyleyip durma,törensel davranışlar örnek olarak verilebilir.

Obsesyon ve kompülsiyonlar, kişinin olağan günlük işlerini, mesleki görevlerini ya da olağan toplumsal etkinliklerini önemli ölçüde bozar, engeller. Mutlaka tedavi edilmesi gerekir.