ISO 18001 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi

ISO 18001 Ohsas İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

OHSAS 18001, İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi konusundaki gereklilikleri belirleyen uluslar arası bir standarttır.
OHSAS 18001, kuruluşların kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini entegre edebilmelerini sağlamak amacıyla ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi) ve ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi) standartlarıyla uyumlu olacak şekilde geliştirilmiştir.

OHSAS 18001 Standartını Uygulayan İşletmelerde:

 • Çalışanların sağlığı ve güvenliğini tehdit edebilecek uygulamalar kontrol altına alınır.
 • Çalışanların işlerinden kaynaklanabilecek kaza ve meslek hastalıkları konusunda bilinçlenmesi sağlanır.
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş/iş gücü kayıpları asgariye inerek, iş veriminde artış ve maliyetlerin düşürülmesi sağlanır.
 • Çalışanların motivasyonu ve iş performansı artar.
 • Çalışma ortamında alınan tedbirler ile, işletmeyi tehlikeye atabilecek yangın, patlama, makine arızaları vb. durumların ortadan kaldırılması ile işletme güvenliği sağlanır.
 • İş ortamının sürekli iyileştirilmesi ile işyerindeki üretkenlik ve verim artar .

Eğitim İçeriği

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Uygulamalarının Tarihçesi
 • TS 18001 Standardının Tanıtımı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
 • İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kısa Tanımlar
 • Planlama
 • Uygulama ve Çalıştırma
 • Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler
 • Yönetimin Gözden Geçirmesi

Pozitif Düşünce Merkezi bünyesinde,uzmanlar tarafından bu konuda eğitim,dökümantasyon ve belgelendirme çalışmaları yapılmaktadır.