Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik Testler

Psikolojik testler, bireyin davranışını standart koşullar altında gözlemeye yarayan, konuyla ilgili fikir edinme ve karar verme sürecine yardımcı olan ölçme araçlarıdır.

Pozitif Düşünce Merkezi'nde, uzmanlarımız, danışma sürecinde ihtiyaç duyulursa veya danışanların isteğine bağlı olarak psikolojik testler uygulamaktadırlar. En çok başvurulan ve uygulanan testlerden bazıları şunlardır :

  • Yetişkinde dikkat eksikliği
  • Ergende dikkat eksikliği
  • Çocukta dikkat eksikliği
  • Ergenlerde depresyon değerlendirmesi
  • Stres değerlendirmesi