Toplam Kalite Yönetimi

Toplam Kalite Yönetimi (TKY); bir işletmenin sürekli gelişmesi için uyguladığı sistematik ve bütünsel bir çalışmadır. İşletmelerde "ben" yerine "biz" kavramını yerleştiren, çalışanların fikirlerini açıkça ifade edilebildiği ortamlar sağlayan, üretkenliği artıran, maliyetleri düşüren ve işletmeleri sürekli gelişim yaklaşımıyla iş süreçlerinde küçük ama sürekli iyileştirmeler yapmalarına imkan sağlayan bir yönetim anlayışı uygulamasıdır.

İşletmelerde, eğitimi tüm çalışanların alması büyük yarar sağlar. Büyük ölçekli işletmelerde ise zaman, emek ve maddi kaynak gereksiniminin artması nedeniyle , alternatif olarak; üst düzey ve orta kademe yöneticilerinin eğitiminden sonra, eğitici kadrosunun yetiştirilmesiyle uygulayıcı olan tüm çalışanların bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi yolu izlenebilir.

Eğitimin İçeriği

Değişim, küreselleşme, rekabet
Kalitenin gelişimi ve yaklaşımlar
Toplam Kalite Yönetiminin vazgeçilmez kavramları (liderlik, takım çalışması, sonuç odaklılık, müşteri odaklı olmak, süreçlerle yönetim, çalışanların gelişimi ve katılımı, sürekli öğrenme, yenilikçilik, toplumsal sorumluluk vb.)
Uygulama Adımları
Demingin yönetim felsefesi, KAIZEN yaklaşımı
Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler, başarısızlıkların nedenleri
Problem çözme teknikleri
Takım çalışması yaklaşımı: "kalite çemberleri".
Kalite çemberleri faaliyetlerine nasıl başlanabilir, neler yapılabilir?