Yaratıcı Drama

Yaratıcı drama eğitimi, 'oyun' ve 'tiyatro teknikleri'nden yararlanılarak kurulan bir süreci içerir. Oyunlar, 'geleneksel çocuk oyunları'ndan, 'gündelik hayat oyunları'na kadar uzanır. Tiyatro teknikleri ise 'rol oyunları'ndan, 'kuklaya' tüm tiyatro tekniklerini kapsar. Oyun kültürel, toplumsal, ekonomik ve sosyal alanın izlerini taşırken, tiyatro teknikleri, taklitten sanata, gündelik olandan sonsuza uzanan alanın izlerini taşır.

Yaratıcı drama sürecinde çok farklı amaçlar birlikte gerçekleşmektedir. ‘Çocuğun yaratıcılığını ve olanaklarını keşfi' olarak değerlendirilebilecek yaratıcı drama süreci, aynı zamanda 'diğerleri'ni ve onlarla birlikte kurulacak dünyanın keşfini içerir. Çocuğun ve katılımcı grubun, tüm bu tanıma ve keşif sürecini 'farkındalık'la gerçekleştirmesi ise en önemli amaçlardan biridir. Bireysel bir varlık olduğu kadar, sosyal-toplumsal ve kültürel bir varlık olarak insana katkıda bulunmak temel amaçtır. Eğitim süreci, 'şimdi'yi oyun, sanat ve yaratıcıkla kurarken, yaşam sürecindeki 'farkındalık' duygusunu geliştirir.

Tüm sanatsal ve kültürel formlar drama eğitiminde kullanılır. Drama eğitiminin planlanmasında, eğitim bilim ve psikoloji biliminin uzmanlarıyla birlikte, drama lideri ve sanat danışmanı işbirliği yapmaktadır. Drama, değişebilir olanı keşfetmekten yapmaya uzanan uzun bir süreci içerirken, her anı eğlence, coşku ve heyecanla inşa eder.

Program, özetle, oyun ve tiyatro tekniklerinden hareketle, çocuğun kişilik oluşum sürecine katkıda bulunmayı, yaratıcılık potansiyellerini sanatsal alanla ilişki kurarak açığa çıkarmayı ve çocuğun bunu 'farkındalık'la gerçekleştirmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Pozitif Düşünce Merkezi'nde yaratıcı drama çalışmaları üç yaş grubu için düzenlenmiştir.

Bunlar:

- İlköğretim 1. kademe ( 7-11)
- İlköğretim 2. kademe (11-14)
- Lise (14-17)

AYRINTILI BİLGİ VE KATILIM İÇİN LÜTFEN MERKEZİMİZLE İRTİBATA GEÇİNİZ.

İSTANBUL 0212 296 33 35-246 54 45

ANTALYA 0242 - 324 30 60