Zaman Yönetimi

Zaman; yerine konması, geri döndürülmesi, yenilenmesi, depolanması, satın alınması mümkün olmayan bir kaynaktır. Ancak diğer kaynaklar gibi tüketilir. Bu kaynağı etkin kullanmak şarttır Bu yapılamazsa işlerimizde yüksek maliyetlere neden olabilir.
Bu eğitimde amaç, katılımcıların nasıl bir yaklaşım ve alışkanlık içerisinde olduklarını göstererek ve aslında zaman yönetiminin zamanı yönetmek değil, insanın kendisini yönetmek olduğunu fark ettirmektir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

  • Zaman kavramı
  • Zamanı etkin kullanma yaklaşımı
  • Zaman yönetiminde başarının yolları
  • Zaman haritası ve tuzakları
  • Zaman yönetiminin 4 temel odağı
  • Etkili zaman yönetimi için tavsiyeler